مقایسه محصولات


نوع گل
ژیپسوفیلیا
رنگ گل
سفید
تزئین دور ساقه
دانتل