مقایسه محصولات


رنگ گلهای استفاده شده
بنفش، سرخابی، گلبهی و...
گلهای استفاده شده
آنتوریوم بنفش، رز مینیاتوری، قلم فور،رز یاسی و طوسی ،ارکیده، آلسترومریا بنفش
تزیئن دور دسته
دانتل سفید