مقایسه محصولات


رنگ گلها
سفید و کرم
ارتفاع
تقریبا 1.70 سانتی متر
گلهای استفاده شده
لیلیوم اوریانتال،آنتوریوم سفید یا کرم،رز سفید ،لیسین توس یا آلسترومریا سفید ،داوودی سفید
جنس پایه
فلزی
جنس ربان
ساتن مشکی