مقایسه محصولات


تعداد شاخه رز
20 شاخه ( امکان افزایش تعداد رز وجود دارد)
گلهای استفاده شده
ژیپسوفیلیا و رز هلندی قرمز
کاغد
کاغذ ضد آب خارجی(چینی)
ارتفاع
تقریبا 80 سانتیمتر